Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de PROESO, Associació i Grup instrumental de docents de música de la Comunitat Valenciana, d’ara endavant també PROESO, domiciliada a C/ Enric Taulet, 3 pta. 14, 46014 València, amb CIFG98397359, telèfon de contacte: (en breu), i E-mail: proeso@proeso.org.

PROESO, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establides en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPD, PROESO l’informa que les dades que voluntàriament ens aquesta facilitant seran incorporades als nostres sistemes de informació amb la finalitat de realitzar les gestions  administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de PROESO pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produïsca en aquests.

PROESO, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a PROESO perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació sobre PROESO.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

PROESO garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Dionís Chanzà, 33 A 2n 4t, 46290 Alcàsser (València), enviant un correu electrònic a proeso@proeso.org, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seues dades (www.agpd.es).

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que ens facilite es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establides en la normativa vigent.

PROESO no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessen. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui li’ls haja comunicats -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a la adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats,modificacions il·lícites, sostracció i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PROESO en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estan penjades en la web són propietat de PROESO, incloent les dels menors, en les quals, per a la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeta a PROESO, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Contingut de la web i enllaços (links)

PROESO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

PROESO no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es puga accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

Subscripció al blog

En el cas que l’usuari se subscriga al blog, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seua subscripció al blog informatiu amb avís de actualització i que es conservaran mentre hi haja un interès mutu per a mantindre la fi del tractament. Quan ja no siga necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Publicació del seu testimoniatge

En el cas que l’usuari vulga publicar el seua opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi haja un interès mutu per a mantindre la fi del tractament i quan ja no siga necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

Canvis en la present política de privacitat

PROESO es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Comunicacions i correus

D’acord amb la LSSICE, PROESO no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus  per e-mail que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre nostre Butlletí, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre PROESO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com